Over ons

Onze visie/onze filosofie

Cultuur spiegelt zich altijd aan de tijdsgeest.

De blaasmuzieksector in de huidige vorm zal de komende jaren verder onder druk staan als gevolg van de bevolkingskrimp en veranderende interesses van jonge mensen.

ArtifexMusic zoekt daarom nieuwe synergiën tussen blaasmuziek en de klassieke en eigentijdse pop- en rockscene middels arrangementen en composities.

Daarmee levert onze uitgeverij op proactieve wijze een bijdrage aan het transformerende blaasorkest van de toekomst. Wij staan voor de kwaliteit van onze arrangementen en composities.

Our vision / philosophy

Culture always reflects the spirit of the times.

The wind music sector in its current form will continue to be under pressure in the coming years due to the population decline and changing interests of young people.

ArtifexMusic is therefore looking for new synergies between wind music and the classical and contemporary pop and rock scene through arrangements and compositions.

Our publishing house thus makes a proactive contribution to the transforming wind orchestra of the future. We stand for the quality of our arrangements and compositions.

Unsere Vision / Philosophie

Kultur spiegelt immer den Zeitgeist wider.

Die Blasmusikbranche wird in ihrer jetzigen Form in den kommenden Jahren aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und der sich ändernden Interessen junger Menschen weiter unter Druck geraten.

ArtifexMusic sucht daher durch Arrangements und Kompositionen nach neuen Synergien zwischen der Blasmusik und der klassischen und zeitgenössischen Pop- und Rock-Szene.

Unser Verlag leistet damit einen aktiven Beitrag zum transformierenden Blasorchester der Zukunft. Wir stehen für die Qualität unserer Arrangements und Kompositionen.